Γνωριμία με τη νέα δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Εκθεση – εκδήλωση με τίτλο «Το ΕΠΑ.Λ. δημιουργεί» διοργανώνει το υπουργείο Παιδείας, από τις 7 έως και τις 10 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό του Μετρό.
Στόχος της έκθεσης είναι να γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό το σύγχρονο Επαγγελματικό Λύκειο μετά τις θεσμικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση και αφορούν την αναμόρφωση της δομής τους, τη διεύρυνση της πρόσβασης των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ. σε ΤΕΙ και πανεπιστήμια, τη θεσμοθέτηση του «μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας» για αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. καθώς και την εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑ.Λ».
Η έκθεση απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Γυμνασίων, την Α’ Τάξη Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, στους αποφοίτους Λυκείων, τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους γονείς για να ενημερωθούν για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρονται στα παιδιά τους. Σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε κοινωνικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους. Γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) και εντάσσεται στην προσπάθεια αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Στην έκθεση θα εκτεθούν μαθητικά έργα, θα παρουσιαστούν οι τομείς (9) και οι αντίστοιχες ειδικότητες (35). Επίσης περιλαμβάνει ομιλίες, δράσεις και θα διεξαχθεί ημερίδα για τη μαθητεία.
Με αφορμή την έκθεση αυτή παρουσιάζουμε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης έτσι όπως έχει διαμορφωθεί.
Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά και προσφέρουν δύο κύκλους σπουδών. Το Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών, όπου η φοίτηση είναι τριετής για τα ημερήσια με τάξεις Α, Β, Γ και τα Εσπερινά που η φοίτηση είναι τετραετής με τάξεις Α, Β, Γ, και Δ. Το μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας, στο οποίο εφαρμόζεται:
Α) Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας επτά συνολικών ωρών την εβδομάδα που διδάσκεται στη σχολική μονάδα για ένα διδακτικό έτος.
Β) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. Μαθητεία σε εργασιακό χώρο είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες. Το πρόγραμμα αυτό διέπεται από σύμβαση μεταξύ μαθητών και εργοδότη και θεωρείται από τον διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.
Στην τάξη Α’ εγγράφονται απόφοιτοι του Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου σχολείου. Στην Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β’ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου όπως επίσης και κάτοχοι πτυχίου Α ή Β κύκλου ή άλλου τύπου Λυκείου σε άλλη ειδικότητα. Στην Γ’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑΛ και οι έχοντες απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου (4). Επίσης ή προαγόμενοι στη Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου. Όσοι τελειώνουν την Γ’ τάξη μέσω ενδοσχολικών εξετάσεων παίρνουν Απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επιπέδου τέσσερα (4). Όσοι τελειώνουν το δεύτερο κύκλο, μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας (9 μήνες) παίρνουν Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου πέντε (5).
Στην Α’ τάξη οι μαθητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας. Στη Β’ τάξη επιλέγουν τομέα, έναν από τους εννέα. Στην Γ΄ τάξη μία ειδικότητα του τομέα που έχουν επιλέξει.
Τέλος, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ με ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις έχουν πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στα ΤΕΙ σε αντίστοιχες ή παρεμφερείς σχολές με τα πτυχία τους.

Π.Ζ.