Category: Περιβάλλον

Γιατί δεν αξιοποιούμε τον ήλιο και τον άνεμο της Ελλαδας;

Γιατί δεν αξιοποιούμε τον ήλιο και τον άνεμο της Ελλαδας;

                        Η Ευρώπη – και επομένως και η Ελλάδα- δεν έχει πετρέλαιο (με την εξαίρεση της Νορβηγίας). Ευτυχώς ή δυστυχώς; Σ’ αυτούς που θα σπεύσουν να πουν «δυστυχώς» θα απαντήσω: Τι θα ήμασταν χωρίς το πετρέλαιο; • Χωρίς το πετρέλαιο, το Ιράκ, η Λιβύη, το Ιράν, πρόσφατα η Συρία […]

Read more ›
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ: Προοπτική διατήρησης της αυθαίρετης δασικής δόμησης

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ: Προοπτική διατήρησης της αυθαίρετης δασικής δόμησης

Κανονικοποιείται η αυθαιρεσία προηγούμενων ετών, υιοθετούνται περιβαλλοντικοί όροι διαχείρισης Η χαρακτηριστική πολυκλόκαμη εμφάνιση οικιστικής πύκνωσης που προσπαθεί να συμπεριλάβει απομακρυσμένα κτίρια σε έναν «οικισμό», ώστε να ενταχθούν στις διατάξεις του νόμου   Το καθεστώς περιβαλλοντικής διαχείρισης των οικιστικών πυκνώσεων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα, μία μόλις μέρα πριν την εξέταση από την Ολομέλεια […]

Read more ›
Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα: Εντός στόχων, αλλά όχι αρκετά φιλόδοξο

Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα: Εντός στόχων, αλλά όχι αρκετά φιλόδοξο

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από τα μέσα Νοέμβρη ο ενεργειακός σχεδιασμός για τη δεκαετία 2020-2030. Η διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) θα ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου, με σκοπό, την ψήφισή του από το ελληνικό κοινοβούλιο, μέχρι το τέλος του 2018. Ο ψηφισθείς σχεδιασμός θα κατατεθεί στις αρχές του 2019 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, […]

Read more ›
ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ: Από την αποξήρανση στην αναγέννηση;

ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ: Από την αποξήρανση στην αναγέννηση;

Η αποξηραμένη Κάρλα, 1962. Φωτογραφία: Τάκης Τλούπας Σήμερα η λίμνη έχει περισσότερα από 80 εκατ. κ.μ. νερό, έχοντας ξεπεράσει το οικολογικό όριο πλήρωσής της. Φιλοξενεί αρκετά είδη ψαριών και κυρίως πτηνών, χωρίς να έχει εξασφαλισθεί η σταθερότητα του οικοσυστήματος λόγω ανθρωπογενων παρεμβάσεων   Η παρουσία ανθρώπων στην παρακάρλια περιοχή είναι συνεχόμενη από τους προϊστορικούς χρόνους ως σήμερα. Υπόλοιπο της μεγάλης […]

Read more ›
Ένας διαφορετικός κόσμος σε μια μόλις γενιά

Ένας διαφορετικός κόσμος σε μια μόλις γενιά

Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα την έκθεσή της για τις υπαρκτές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τις προβλέψεις των στόχων που έχουν τεθεί από τη συμφωνία των Παρισίων για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτοί να επιτευχθούν. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε κατά παραγγελία, ώστε […]

Read more ›
Συνέντευξη του Τζιάνι Σιλβεστρίνι, επιστημονικού διευθυντή του ενεργειακού περιοδικού «QUALENERGIA»

Συνέντευξη του Τζιάνι Σιλβεστρίνι, επιστημονικού διευθυντή του ενεργειακού περιοδικού «QUALENERGIA»

Η κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή φέρ­νει ρι­ζι­κές αλ­λα­γές και στην ε­νέρ­γεια Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του UNEP (Πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό Πρό­γραμ­μα των Ηνω­μέ­νων Εθνών), το 2017 οι βιο­μη­χα­νο­ποιη­μέ­νες χώ­ρες ε­πέν­δυ­σαν 103 δισ. δο­λά­ρια στις α­να­νεώ­σι­μες πη­γές σε σχέ­ση με τα 177 δισ. των μη βιο­μη­χα­νο­ποιη­μέ­νων χω­ρώ­ν Ο Τζιά­νι Σιλ­βε­στρί­νι έ­χει να ε­πι­δεί­ξει πεί­ρα δε­κα­ε­τιών στον το­μέα της ε­νερ­γεια­κής πο­λι­τι­κής και της τε­χνο­λο­γίας που σχε­τί­ζε­ται […]

Read more ›
Χρήσεις γης: Νέ­ο προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα κα­θο­ρί­ζει εύ­ρος και πε­ριε­χό­με­νο

Χρήσεις γης: Νέ­ο προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα κα­θο­ρί­ζει εύ­ρος και πε­ριε­χό­με­νο

Υπε­γρά­φη α­πό τον υ­πουρ­γό Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Γιώρ­γο Στα­θά­κη, προς το τέ­λος του πε­ρα­σμέ­νου μή­να, το προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα για τις χρή­σεις γης, που κα­θο­ρί­ζει το εύ­ρος και το πε­ριε­χό­με­νο τω­ν κα­τη­γο­ριών χρή­σεων γης, οι ο­ποίες α­πό τού­δε και στο ε­ξής θα ε­φαρ­μό­ζο­νται στο­ν πο­λε­ο­δο­μι­κό σχε­δια­σμό οι­κι­στι­κώ­ν κέ­ντρων και ε­ξωα­στι­κού χώ­ρου. Το νέο προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα έρ­χε­ται να κα­λύ­ψει το κε­νό που […]

Read more ›
Συνέντευξη με τον Γιάννη Πολύζο, ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ

Συνέντευξη με τον Γιάννη Πολύζο, ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ

Τα ρέματα πρέπει να μείνουν ακάλυπτα Τη συνέντευξη πήρε ο Πέτρος Κοντές Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση τσιμεντοποίησης των ρεμάτων στο μητροπολιτικό χώρο της Αθήνας. Ωστόσο, οι τεχνικές αυτές μοιάζουν να φτάνουν στα όριά τους, την τελευταία περίοδο. Είναι, όντως, έτσι; Πράγματι, ο τρόπος διαχείρισης των αστικών ρεμάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής δεν είναι ικανοποιητικός. Μέχρι πρότινος κατηγορούσαμε συχνά τη μορφολογία […]

Read more ›
Τα Άγραφα είναι υπόθεση όλων μας

Τα Άγραφα είναι υπόθεση όλων μας

Τα Άγραφα, η ιστορική περιοχή και οροσειρά της κεντρικής Ελλάδας, και νότια απόληξη της Πίνδου, καταλαμβάνουν όλο το βόρειο τμήμα του νομού Ευρυτανίας και το δυτικό του νομού Καρδίτσας και χωρίζονται σε Θεσσαλικά και Ευρυτανικά Άγραφα. Συνολικά τα Άγραφα έχουν 7 κορυφές με υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα, με ψηλότερη κορυφή τους την Καράβα με υψόμετρο 2.184 μέτρα, ενώ πολλές […]

Read more ›

Αναντικατάστατο δημόσιο αγαθό ο αιγιαλός

  Με μια αναφορά στην ομιλία της κατά τη διάρκεια του αναπτυξιακού περιφερειακού συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, επανέφερε στην επικαιρότητα το ζήτημα του αιγιαλού και του πλαισίου προστασίας και αξιοποίησής του, αναγγέλλοντας την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου το επόμενο διάστημα μετά από ένα διάστημα επεξεργασίας μεγαλύτερο του ενός χρόνου. Η κα Παπανάτσιου περιέγραψε το πνεύμα του […]

Read more ›