Category: Πολιτισμός

Δομές αλληλεγγύης μπροστά στη νέα πραγματικότητα

Δομές αλληλεγγύης μπροστά στη νέα πραγματικότητα

Πάνε πάνω από τρία χρόνια από τότε που οι «ανήσυχοι» και οι «αγανακτισμένοι» της πλατείας Συντάγματος, και όχι μόνο, άρχισαν να δίνουν σάρκα και οστά σε αυτό που συχνά καλούμε «ουτοπία της πράξης». Καλύπτοντας το κενό μιας πολιτείας που εθελοτυφλεί μπροστά στα προβλήματα και με άξονα τρεις βασικές ανθρώπινες ανάγκες (τροφή-υγεία-παιδεία), τόσο οι συλλογικότητες που ήδη υπήρχαν όσο και οι […]

Read more ›
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Επιμέλεια: Κατερίνα Αναστασίου • catana@freemail.gr  Perfect Mirror O Entang Wiharso, από τους σημαντικότερους σύγχρονους καλλιτέχνες της Ινδονησίας, θίγει ζητήματα της καθημερινότητας και εξερευνά τα κοινωνικο–πολιτικά θέματα της χώρας του, μέσα από μία στενή εξέταση των διαπροσωπικών σχέσεων, των παραδόσεων και της ανθρώπινης ψυχής. Το βασικό ερώτημα που θέτει στην έκθεσή του Perfect Mirror είναι αν τα κυρίαρχα συστήματα εξουσίας καταπιέζουν […]

Read more ›

​ΦΕ­ΣΤΙ­ΒΑΛ ΘΕ­Α­ΤΡΙ­ΚΕΣ ΣΥ­ΝΘΕ­ΣΕΙΣ IV: “Βε­ρε­νί­κη” του Ρα­κί­να

Με ή­ρωες α­λη­θι­νά πρό­σω­πα της ι­στο­ρίας, ο Ρα­κί­νας δη­μιουρ­γεί μια τρα­γω­δία. Πο­λύ κο­ντά στη χρο­νι­κή στιγ­μή που στην ευ­ρω­παϊκή λο­γο­τε­χνία η αν­θρώ­πι­νη φύ­ση αρ­χί­ζει να πα­ρου­σιά­ζε­ται ό­πως α­κρι­βώς πρέ­πει να εί­ναι -ε­λεύ­θε­ρη, στο με­ταίχ­μιο αυ­τό μια ι­σχυ­ρής κοι­νω­νι­κής αλ­λα­γής- συν­θέ­τει ο Ρα­κί­νας τη «Βε­ρε­νί­κη» του, φτιαγ­μέ­νη απ’ αυ­τά τα υ­λι­κά των πραγ­μα­τι­κών αν­θρώ­πων, ό­πως σε μια κα­θη­με­ρι­νή α­πλή α­νυ­πε­ρά­σπι­στη ε­ρω­τι­κή […]

Read more ›

Μια καθόλου σιωπηλή νύχτα

ΣΤΟ «ΕΜΠΡΟΣ» Για ένα και μοναδικό βράδυ έλαβε χώρα στο ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο Εμπρός η έκθεση φωτογραφίας -με δράση- της νέας και πολλά υποσχόμενης καλλιτέχνιδος Ευγενίας Παπαγεωργίου, με τίτλο «Silent night». Η Ευγενία Παπαγεωργίου, χωρίς ίχνος έπαρσης, προσπάθησε και προσπαθεί να βρει την καλλιτεχνική της έκφραση σε ένα μη συμβατό με το σύστημα πλαίσιο, επιλέγοντας έναν τέτοιο χώρο αλλά και […]

Read more ›

Κάλ­βου ε­πι­στο­λο­γρα­φία

Ανδρέ­ας Κάλ­βος «Αλλη­λο­γρα­φία» Ει­σα­γω­γή – Σχο­λια­σμός Δη­μή­τρης Αρβα­νι­τά­κης με τη συ­νερ­γα­σία  Λεύ­κιου Ζα­φει­ρίου Μου­σείο Μπε­νά­κη Το πρό­σφα­το α­πό­κτη­μα της Βι­βλιο­γρα­φίας Κάλ­βου συ­γκε­ντρώ­νει ά­πα­ντα τα ευ­ρι­σκό­με­να γράμ­μα­τα, τα δι­κά του και τα προς αυ­τόν. Έρχε­ται ό­χι δυο χρό­νια με­τά θά­να­το, ό­πως “ά­πα­ντα τα ευ­ρι­σκό­με­να Σο­λω­μού”, αλ­λά 145, ε­νώ έ­χουν πα­ρέλ­θει δυο αιώ­νες α­πό την πρώ­τη ε­πι­στο­λή του ει­κο­σά­χρο­νου Κάλ­βου, ευ­ρι­σκό­με­νου στη […]

Read more ›

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Λιάνα Μαλανδρενιώτη lianam@otenet.gr Μουσικο- θεατρικά αναλόγια Ενα μουσικοθεατρικό αναλόγιο βασισμένο στη βιογραφία του μεγάλου οραματιστή συνθέτη Φραντς Σούμπερτ. Μέσα από τα μάτια της μητέρας του, η ηθοποιός Μάγδα Μαυρογιάννη θα αφηγηθεί τη δύσκολη ζωή του συνθέτη. Ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης θα ερμηνεύσει τα σπουδαιότερα πιανιστικά του έργα όπως: Impromptus op. 142, Wandererfantasie op. 15, Sonata σε Do ελάσσονα D. 958 κ.ά. […]

Read more ›

KINHMATOΓΡΑΦΟΣ

«BIRDMAN Ή Η ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΑΦΕΛΕΙΑΣ» Η ψευδαίσθηση της επιτυχίας Επιμέλεια: Στράτος Κερσανίδης «Με ενδιέφερε πάντα η εξερεύνηση της διαμάχης με το Εγώ μας, η ιδέα ό,τι όσο επιτυχημένος κι αν είσαι, σε δόξα ή χρήμα, αυτό είναι πάντα μια ψευδαίσθηση. Είναι κάτι προσωρινό. Όταν όμως κυνηγήσει κανείς τα πράγματα που αληθινά πιστεύει ότι χρειάζεται και αναζητήσει την αναγνώριση […]

Read more ›

Ταξίδι μεταμόρφωσης

Ταξίδι μεταμόρφωσης Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε «Το ταξίδι στην Ιταλία» Εισαγωγή – Μετάφραση Γιώργος Δεπάστας Εκδόσεις Ολκός Νοέμβριος 2014 Με τον στίχο του Βιζυηνού, “μετεβλήθη εντός μου, και ο ρυθμός του κόσμου” –προφανώς αποκομμένο από τα συμφραζόμενα του ποιήματος «Το φάσμα μου» στο οποίο ανήκει– θα μπορούσε να συνοψίσει κανείς τη μεταμόρφωση του Γκαίτε από “το ιταλικό ταξίδι”. Με θετικό […]

Read more ›