Category: Βιβλίο

Κλαρίσε Λισπέκτορ: Η ώρα του αστεριού

Κλαρίσε Λισπέκτορ: Η ώρα του αστεριού

Μεγαλώνοντας, χάνουμε την προσδοκία ότι μια ταινία που θα δούμε ή ένα βιβλίο που θα διαβάσουμε θα μας αλλάξει τη ζωή ή ότι το να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε γι’ αυτό, θα μοιάζει πολύ φτωχότερο της εμπειρίας μας. Αυτήν τη σπάνια πια απόλαυση μας την προσφέρει «Η ώρα του αστεριού», το τελευταίο βιβλίο που έγραψε πριν το θάνατό της η Κλαρίσε […]

Read more ›
Ex Libris: Επιλογικά και λοιπά άλλα

Ex Libris: Επιλογικά και λοιπά άλλα

Ex Libris Επιλογικά και λοιπά άλλα   Λιθάρι βάνω στην καρδιά, στα σωθικά μου πέτρα, Και παίρνω την απόφαση, και μπαίνω σ’ άλλα μέτρα.     Επειδή έτυχε να έχω –  σωστότερα επειδή είχα, για να κρατάμε και το αμείλικτο του ρηματικού χρόνου – στενή γνωριμία με την Μ. Θεοδσοπούλου, θα επιχειρήσω να δώσω μια δειγματοληπτική εικόνα της όλης παρουσίας […]

Read more ›
Βίος απόλυτος

Βίος απόλυτος

  Η Μάρη Θεοδοσοπούλου ξεκίνησε την ενασχόληση της με την κριτική τη διετία 1987-88  με κριτική θεατρικών παραστάσεων στο περιοδικό «Αντί». Το 1989 ανέλαβε την κριτική βιβλίου, στην αρχή με συγκεκριμένα βιβλία και στη συνέχεια με βιβλία που επέλεγε η ίδια. Για πάνω από δυόμιση δεκαετίες έγραφε κριτική βιβλίων στη στήλη της «Ex libris» στην «Εποχή» και στο ομώνυμο διαδικτυακό μπλογκ. Παράλληλα, […]

Read more ›

Πρέπει να αναμετρηθούμε με όλα, εμείς, τώρα

Για το βιβλίο “Κοινά, κοινότητες, κοινοκτημοσύνη, κομμουνισμός” του Γιώργου Λιερού (Εκδόσεις των συναδέλφων, 2016) Ο Λιερός επιχειρεί να διαβεί ένα δύσκολο δρόμο συνάρθρωσης στοιχείων από αυτές τις συμμετρικά αντιθετικές επιλογές, ώστε να προκύψει μια πολιτική στρατηγική σχετική με την περίοδο, η οποία επιχειρεί να απαντήσει στα επίδικα της εποχής από τη σκοπιά μιας ανταγωνιστικής λογικής και πλέγματος αξιών στην κυριαρχία […]

Read more ›

Ένα σημαντικό βήμα στο νεοελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα

Για το βιβλίο “Τα χρόνια ανάμεσα” του Βασίλη Τσιράκη (Τόπος, 2016)   Ο Β. Τσιράκης ήδη με το προηγούμενο μυθιστόρημά του «Σελανίκ» (Τόπος, 2012), κατέγραψε μια πρώτη απόπειρα αναφοράς στα αφετηριακά βήματα απαρχής του ελληνικού αστισμού, παράλληλα με τα πρώτα σκιρτήματα του οργανωμένου εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος, όπως η Φεντερασιόν, στην Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ού αιώνα. Το πρώτο αυτό […]

Read more ›

Καντακουζηνοί

«Δυο πρίγκιπες στην Ελληνική Επανάσταση «Επιστολές αυτόπτη μάρτυρα και ένα υπόμνημα του πρίγκιπα Γεωργίου Καντακουζηνού για την Ελληνική Επανάσταση» Χάλλη της Σαξονία 1824 Μετάφραση: Χρίστος Μ. Οικονόμου Εισαγωγή – σχόλια – επιμέλεια Βασίλης Παναγιωτόπουλος Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εκδ. Ασίνη, 2015 Η συνέχεια από την προηγούμενη Κυριακή, με τον τίτλο του βιβλίου του Βασίλη Παναγιωτόπουλου. Να θυμίσουμε, πως η Ελληνική Επανάσταση […]

Read more ›

Το διπλό βιβλίο

«Δυο πρί­γκι­πες στην Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση» «Επι­στο­λές αυ­τό­πτη μάρ­τυ­ρα και έ­να υ­πό­μνη­μα του πρί­γκι­πα Γεωρ­γίου Κα­ντα­κου­ζη­νού για την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση» Χάλ­λη της Σα­ξο­νία 1824 Με­τά­φρα­ση: Χρί­στος Μ. Οι­κο­νό­μου Ει­σα­γω­γή – σχό­λια – ε­πι­μέ­λεια Βα­σί­λης Πα­να­γιω­τό­που­λος Ινστι­τού­το Ιστο­ρι­κών Ερευ­νώ­ν Εκδ. Ασί­νη, 2015 Ορι­σμέ­νοι δί­νουν ι­διαί­τε­ρο βά­ρος στις συ­μπτώ­σεις, προ πά­ντων ε­κεί­νες που κα­θο­ρί­ζουν ευαί­σθη­τες κα­τα­στά­σεις ή ο­δη­γούν σε μεί­ζο­νος ση­μα­σίας συμ­βά­ντα. Οι […]

Read more ›

Nέα έκδοση της ΕΜΙΑΝ

Η έκδοση περιλαμβάνει δώδεκα συμβολές διεπιστημονικού χαρακτήρα δεκατεσσάρων μελετητών (Ντόρα Γιαννάκη, Κωστής Γκοτσίνας, Απόστολος Δεδουσόπουλος, Ζαχαρίας Δεμαθάς, Βασιλική Θεοδώρου, Νίκος Θεοχαράκης, Θανάσης Καλαφάτης, Δέσποινα Καρακατσάνη, Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Δημήτρης Μπαχάρας, Μιχάλης Μωραϊτίδης, Νίκος Ξυδάκης, Θεοφάνης Πάκος, Στέφανος Πεσμαζόγλου) που πραγματεύονται το σύνθετο φαινόμενο των δύο μεγάλων οικονομικών κρίσεων της σύγχρονης ιστορίας μας, του 1929–32 και την πρόσφατη του 2008 που διαρκεί […]

Read more ›

Η παρέα του Λουμίδη

Σε ένα τομίδιο για τον Αλέξανδρο Αργυρίου, το δεύτερο στη νεότευκτη σειρά, «Τιμής ένεκεν», της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη, η οποία συνιστά το έντυπο ίχνος αντίστοιχων εκδηλώσεων (το πρώτο τομίδιο ήταν αφιερωμένο στον Χαράλαμπο Μπούρα), δημοσιεύονται οι επτά ομιλίες της εκδήλωσης και συνοπτικά τα βιοεργογραφικά του. Και τα δυο τομίδια είναι εκδόσεις του 2009, με τις εκδηλώσεις εντός του 2008. […]

Read more ›

Περί Κάδμως II

Συνέχεια χωρίς συνδετικό σχόλιο από το φύλλο της προηγούμενης Κυριακής. Το βιβλίο της Κάδμως αποτελείται από 13 κεφάλαια άνισα σε έκταση, με τίτλους που προϊδεάζουν για το περιεχόμενο. Το καθένα, με λιγότερο ή περισσότερο συγκεκριμένο χρονολογικό στίγμα ως προς την κύρια ανακαλούμενη παράσταση, με αποτέλεσμα η χρονολογική παράταξη των κεφαλαίων να μην είναι πάντοτε εμφανής. Από τα βιβλία της, ανακαλούνται […]

Read more ›