Category: Βιβλίο

Ένα σημαντικό βήμα στο νεοελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα

Για το βιβλίο “Τα χρόνια ανάμεσα” του Βασίλη Τσιράκη (Τόπος, 2016)   Ο Β. Τσιράκης ήδη με το προηγούμενο μυθιστόρημά του «Σελανίκ» (Τόπος, 2012), κατέγραψε μια πρώτη απόπειρα αναφοράς στα αφετηριακά βήματα απαρχής του ελληνικού αστισμού, παράλληλα με τα πρώτα σκιρτήματα του οργανωμένου εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος, όπως η Φεντερασιόν, στην Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ού αιώνα. Το πρώτο αυτό […]

Read more ›

Καντακουζηνοί

«Δυο πρίγκιπες στην Ελληνική Επανάσταση «Επιστολές αυτόπτη μάρτυρα και ένα υπόμνημα του πρίγκιπα Γεωργίου Καντακουζηνού για την Ελληνική Επανάσταση» Χάλλη της Σαξονία 1824 Μετάφραση: Χρίστος Μ. Οικονόμου Εισαγωγή – σχόλια – επιμέλεια Βασίλης Παναγιωτόπουλος Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εκδ. Ασίνη, 2015 Η συνέχεια από την προηγούμενη Κυριακή, με τον τίτλο του βιβλίου του Βασίλη Παναγιωτόπουλου. Να θυμίσουμε, πως η Ελληνική Επανάσταση […]

Read more ›

Το διπλό βιβλίο

«Δυο πρί­γκι­πες στην Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση» «Επι­στο­λές αυ­τό­πτη μάρ­τυ­ρα και έ­να υ­πό­μνη­μα του πρί­γκι­πα Γεωρ­γίου Κα­ντα­κου­ζη­νού για την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση» Χάλ­λη της Σα­ξο­νία 1824 Με­τά­φρα­ση: Χρί­στος Μ. Οι­κο­νό­μου Ει­σα­γω­γή – σχό­λια – ε­πι­μέ­λεια Βα­σί­λης Πα­να­γιω­τό­που­λος Ινστι­τού­το Ιστο­ρι­κών Ερευ­νώ­ν Εκδ. Ασί­νη, 2015 Ορι­σμέ­νοι δί­νουν ι­διαί­τε­ρο βά­ρος στις συ­μπτώ­σεις, προ πά­ντων ε­κεί­νες που κα­θο­ρί­ζουν ευαί­σθη­τες κα­τα­στά­σεις ή ο­δη­γούν σε μεί­ζο­νος ση­μα­σίας συμ­βά­ντα. Οι […]

Read more ›

Nέα έκδοση της ΕΜΙΑΝ

Η έκδοση περιλαμβάνει δώδεκα συμβολές διεπιστημονικού χαρακτήρα δεκατεσσάρων μελετητών (Ντόρα Γιαννάκη, Κωστής Γκοτσίνας, Απόστολος Δεδουσόπουλος, Ζαχαρίας Δεμαθάς, Βασιλική Θεοδώρου, Νίκος Θεοχαράκης, Θανάσης Καλαφάτης, Δέσποινα Καρακατσάνη, Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Δημήτρης Μπαχάρας, Μιχάλης Μωραϊτίδης, Νίκος Ξυδάκης, Θεοφάνης Πάκος, Στέφανος Πεσμαζόγλου) που πραγματεύονται το σύνθετο φαινόμενο των δύο μεγάλων οικονομικών κρίσεων της σύγχρονης ιστορίας μας, του 1929–32 και την πρόσφατη του 2008 που διαρκεί […]

Read more ›

Η παρέα του Λουμίδη

Σε ένα τομίδιο για τον Αλέξανδρο Αργυρίου, το δεύτερο στη νεότευκτη σειρά, «Τιμής ένεκεν», της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη, η οποία συνιστά το έντυπο ίχνος αντίστοιχων εκδηλώσεων (το πρώτο τομίδιο ήταν αφιερωμένο στον Χαράλαμπο Μπούρα), δημοσιεύονται οι επτά ομιλίες της εκδήλωσης και συνοπτικά τα βιοεργογραφικά του. Και τα δυο τομίδια είναι εκδόσεις του 2009, με τις εκδηλώσεις εντός του 2008. […]

Read more ›

Περί Κάδμως II

Συνέχεια χωρίς συνδετικό σχόλιο από το φύλλο της προηγούμενης Κυριακής. Το βιβλίο της Κάδμως αποτελείται από 13 κεφάλαια άνισα σε έκταση, με τίτλους που προϊδεάζουν για το περιεχόμενο. Το καθένα, με λιγότερο ή περισσότερο συγκεκριμένο χρονολογικό στίγμα ως προς την κύρια ανακαλούμενη παράσταση, με αποτέλεσμα η χρονολογική παράταξη των κεφαλαίων να μην είναι πάντοτε εμφανής. Από τα βιβλία της, ανακαλούνται […]

Read more ›

Περί Κάδμως

Μέλπω Αξιώτη «Η Κάδμω» Φιλολογική επιμ. – Επίμετρο – Σχόλια Μαρία Κακαβούλια Εκδ. Κέδρος, Οκτ. 2015 Στο περιοδικό «Η Συνέχεια», Απρίλιο 1973, ο Αλέξ. Αργυρίου έγραφε για το τελευταίο βιβλίο της Μέλπως Αξιώτη «Η Κάδμω»: “Καταχρηστικά μπορεί να ονομαστεί αυτοβιογραφία, γιατί απουσιάζουν οι εξωτερικές περιγραφές, και οι σχέσεις με υπαρκτά πρόσωπα είναι ασήμαντες…” Πράγματι, στα Σχόλια, πέραν των λογοτεχνικών αναφορών, […]

Read more ›

Μυθοπλασία και πραγματικότητα

Τάκης Θεοδωρόπουλος «Βερονάλ» Εκδ. Μεταίχμιο Νοέμ. 2015 Τα τελευταία χρόνια, οι συγγραφείς έχουν εθιστεί σε ορισμένες ευκολίες, όταν καταπιάνονται με την μυθιστοριογραφία. Είναι ένα από τα επακόλουθα της γενικότερης ρευστότητας, που έφερε η μετανεοτερικότητα, με άμεσο αντίκτυπο στη σχέση μυθοπλασίας και πραγματικότητας, ιδίως στις περιπτώσεις που εμπλέκονται υπαρκτά πρόσωπα. Αυτό παρατηρείται όλο και συχνότερα, καθώς η εποχή μας, άκρως ρεαλιστική, […]

Read more ›

Φιλολογική βιογραφία

Αθηνά Βογιατζόγλου «Ποίηση και πολεμική. Μια βιογραφία του Γιώργου Κοτζιούλα» Επίμετρο – Γλωσσάρι Νίκος Σαραντάκος Εκδ. Κίχλη, Δεκ. 2015 Εφέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Κοτζιούλα. Συνδυάζοντας τις σημαντικές ημερομηνίες της ζωής του με τα ιστορικά συμβάντα, όπως το συνηθίζουν οι βιογραφίες, χωρίς πάντοτε να ακριβολογούν, προκύπτουν τα εξής:  Απεβίωσε στις 29 Αυγ. 1956, τριάντα χρόνια μετά […]

Read more ›
Το δωμάτιο και η κουρτίνα

Το δωμάτιο και η κουρτίνα

(για το βιβλίο “η λευκή κουρτίνα” του Δημήτρη Γράψα, εκδόσεις Καστανιώτης) Του Θωμά Τσαλαπάτη Μια εντελώς φυσιολογική μέρα ο Γκέοργκ Σάμσα ξυπνά, για να συναντήσει τον εαυτό του μεταμορφωμένο σε έντομο. Φυσικά, αυτό συνέβη πολλά χρόνια πριν σε κάποια Πράγα του Κάφκα. Σε μια άλλη εντελώς φυσιολογική μέρα, ο ταγματάρχης Κοβαλιώφ ξυπνάει για να ανακαλύψει πως χωρίς καμία πραγματική αιτία […]

Read more ›