Category: Θέματα

Ποια είναι η μνήμη που χάνουμε στην καταγραφή ;

Ποια είναι η μνήμη που χάνουμε στην καταγραφή ;

Του Θωμά Τσαλαπάτη «Ολόκληρη η ζωή μου δεν ήταν παρά η ανάμνηση ενός ονείρου μέσα σε ένα άλλο όνειρο» (Τάσος Λειβαδίτης) «Σιχαίνομαι τις φωτογραφικές μηχανές. Θέλω να θυμάμαι τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο, προτιμώ να θυμάμαι τα γεγονότα όχι υποχρεωτικά με τον τρόπο που συνέβησαν». Κάπως έτσι περιγράφει την σχέση του με τη μνήμη ο πρωταγωνιστής της «Χαμένης […]

Read more ›

Εκλογές στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς

Διακήρυξη των υποψηφίων των ΣΥΝΕΚ συνταξιούχων εκπαιδευτικών Μεγάλη συμμετοχή αναμένεται στις εκλογές των συνταξιούχων εκπαιδευτικών – δασκάλων και καθηγητών -που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Μαρτίου, από τις 9:30 έως τις 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δ. Σούτσου 46 και Λ. Αλεξάνδρας. Στη διακήρυξή τους οι συνεργαζόμενες εκπαιδευτικές κινήσεις συνταξιούχων, συνέχεια των ΣΥΝΕΚ Εκπαιδευτικών, παίρνουν μέρος με ευρύ ψηφοδέλτιο με […]

Read more ›

Μνήμη Σούλας Πανάρετου

Σημείο αναφοράς για μια αριστερή διανόηση του 21ου αιώνα   Της Ρένας Δούρου Βρισκόμαστε με την καρδιά σφιγμένη, για να μιλήσουμε για μια ξεχωριστή συντρόφισσα, μια αγαπημένη φίλη. Έναν ιδιαίτερο άνθρωπο που μας τίμησε με τη φιλία και την εμπιστοσύνη της. Μια σπουδαία και σημαντική γυναίκα, με ήθος, διορατικότητα και τόλμη. Δυσκολεύομαι να μιλήσω για τη Σούλα σε χρόνο παρελθόντα. […]

Read more ›

Ένα ανθρωποκεντρικό έργο τέχνης για το ταξίδι των προσφύγων

Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους της ελληνίδας φοιτήτριας, Δάφνης Ματζιαράκη, βραβεύτηκε με Όσκαρ από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Στα περίπου 21 λεπτά διαρκείας του, το ντοκιμαντέρ «4.1 Miles» παρουσιάζει μια μέρα από την ζωή του πληρώματος ενός σκάφους του Λιμενικού Σώματος στη Λέσβο. Η δημιουργός Δάφνη Ματζιαράκη έχει δουλέψει ως δημοσιογράφος στην «Καθημερινή» και το ραδιόφωνο του «Σκάι», […]

Read more ›
Βήμα για την ίδρυση και δημοτικών αποτεφρωτηρίων νεκρών

Βήμα για την ίδρυση και δημοτικών αποτεφρωτηρίων νεκρών

Του Αντώνη Αλακιώτη* Μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από το νόμο 4277/2014, δεν έχει κατασκευαστεί κάποιο αποτεφρωτήριο από ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ των ΟΤΑ και επειδή στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών από ιδιώτες, χαιρετίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει αυτή τη δυνατότητα και σε ιδιώτες στη χώρα μας. Οι αιτίες […]

Read more ›
Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Ακυρώθηκε η δωρεάν παραχώρησή της

Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Ακυρώθηκε η δωρεάν παραχώρησή της

Η Γ.Γ. Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Αττι­κής, α­κύ­ρω­σε την α­πό­φα­ση, α­πό τον πε­ρα­σμέ­νο Δε­κέμ­βριο, του Δή­μου Αθη­ναίων, σύμ­φω­να με την ο­ποία η δια­χεί­ρι­ση της Δη­μο­τι­κής Αγο­ράς Κυ­ψέ­λης, που α­να­κα­τα­σκευά­στη­κε με χρη­μα­το­δό­τη­ση α­πό το Ε­ΣΠΑ, εί­χε πα­ρα­χω­ρη­θεί δω­ρεάν για εκ­με­τάλ­λευ­ση στην ο­μά­δα του Impact Hub Athens, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον χώ­ρο της κοι­νω­νι­κής ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, πα­ρά τις α­ντι­δρά­σεις φο­ρέων και συλ­λο­γι­κο­τή­των. Οι κοι­νω­νι­κοί φο­ρείς και […]

Read more ›
Όλοι οι ξεριζωμένοι

Όλοι οι ξεριζωμένοι

Του Θω­μά Τσα­λα­πά­τη Οι πλη­γές τα­ξι­δεύουν. Με­τα­δί­δο­νται α­πό γε­νιά σε γε­νιά, α­πλώ­νο­νται σαν βρα­δυ­φλε­γής ε­πι­δη­μία, χω­ρίς γνώ­ση της ύ­παρ­ξής τους, χω­ρίς να α­φή­νουν ση­μά­δια πί­σω. Κα­τοι­κούν μέ­σα μας σιω­πη­λές. Χω­ρίς να κραυ­γά­ζουν, χω­ρίς έ­στω να α­να­δεύο­νται. Τραύ­μα­τα συλ­λο­γι­κά, ε­μπει­ρίες ε­νός αιώ­να, τραύ­μα­τα πε­ρα­σμέ­να σε μια λή­θη που υ­πό­γεια υ­πεν­θυ­μί­ζουν πιο έ­ντο­να και α­πό μνή­μη. Το ε­ξώ­φυλ­λο πε­ρι­γρά­φει: «Ο Δρ. Χέν­ρυ […]

Read more ›

Στόχοι και περιεχόμενο της στρατηγικής ανασυγκρότησης

Η εξέλιξη της οικονομίας μετά την εκδήλωση της κρίσης το 2009 χαρακτηρίζεται από δραματικές διαρθρωτικές υποχωρήσεις σε όλους τους τομείς. Η ανεργία —και όχι η ανεργία που εκτιμάει η Στατιστική Αρχή, αλλά η υψηλότερη ανεργία όπως την υπολογίζει το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ σε όλη τη διάρκεια της κρίσης— βρίσκεται σε πρωτοφανή ύψη, και αφορά σε μεγάλο βαθμό τους νέους με […]

Read more ›
Η «συμφωνία» ΕΕ – Τουρκίας και το τέχνασμα της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας

Η «συμφωνία» ΕΕ – Τουρκίας και το τέχνασμα της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας

Του Βασίλη Παπαδόπουλου* Ενας χρόνος πλησιάζει από την έναρξη εφαρμογής της «συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας» για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία προς την Ευρώπη και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να επικρατεί μια ασάφεια για το τι είναι επιτέλους αυτή η «συμφωνία», στην τήρηση της οποίας ομνύει τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η […]

Read more ›
Τα σύγ­χρο­να ο­ρά­μα­τα του φε­μι­νι­σμού

Τα σύγ­χρο­να ο­ρά­μα­τα του φε­μι­νι­σμού

Της Μα­ρίας Θε­λε­ρί­τη* Η 8 Μάρ­τη και η Πα­γκό­σμια Ημέ­ρα των Γυ­ναι­κών κα­θιε­ρώ­θη­κε ως η­μέ­ρα α­να­γνώ­ρι­σης των εμ­βλη­μα­τι­κών α­γώ­νων των γυ­ναι­κών για ί­σα δι­καιώ­μα­τα με τους άν­δρες στην πο­λι­τι­κή, οι­κο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή ζωή, στο δη­μό­σιο και στον ι­διω­τι­κό βίο. Σή­με­ρα, η 8 του Μάρ­τη εί­ναι η­μέ­ρα που α­να­δει­κνύει τη διαρ­κή ε­πι­και­ρό­τη­τα του φε­μι­νι­σμού ως πο­λι­τι­κής σκέ­ψης και πο­λι­τι­κής δρά­σης και […]

Read more ›