Category: Θέματα

Για τον Λευτέρη Καπώνη

Ο Λευτέρης Καπώνης, που έφυγε από την ζωή πριν μέρες, ήταν ένας αγωνιστής με ελεύθερη σκέψη και πολιτική οξύνοια. Φοιτητής της Νομικής Θεσσαλονίκης συνδέθηκε με την τροτσκιστικών κατευθύνσεων αντιδικτατορική οργάνωση Σπουδαστική/Λαϊκή Πάλη που δρούσε στην Θεσσαλονίκη. Συνελήφθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1969 μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης και πλήρωσε το δικό του τίμημα. Οι καταδικασθέντες για λόγους ιστορικούς […]

Read more ›
ΠΑ­ΡΑ­ΣΗ­ΜΟ­ΦΟ­ΡΗ­ΣΗ ΜΕΡ­ΤΖΟΥ: Προ­σβο­λή στους α­γω­νι­στές της δη­μο­κρα­τίας

ΠΑ­ΡΑ­ΣΗ­ΜΟ­ΦΟ­ΡΗ­ΣΗ ΜΕΡ­ΤΖΟΥ: Προ­σβο­λή στους α­γω­νι­στές της δη­μο­κρα­τίας

Η ελ­λη­νι­κή Δη­μο­κρα­τία, και μά­λι­στα εν έ­τει 2017, ε­πί της πρώ­της δια­κυ­βέρ­νη­σης της α­ρι­στε­ράς, πα­ρα­ση­μο­φο­ρεί και τι­μά έ­ναν υ­μνη­τή και στέ­λε­χος της Χού­ντας! Απί­θα­νο; Εξορ­γι­στι­κό; Προ­σβο­λή για ό­λους και ό­λες που α­γω­νί­στη­καν ε­να­ντίον της δι­κτα­το­ρίας; Πρό­κλη­ση για την ί­δια τη δη­μο­κρα­τία; Όλα αυ­τά… Εί­ναι τό­σα πολ­λά, που υ­πο­ψιά­ζε­ται κα­νείς ό­τι εί­ναι κα­κό­γου­στο α­στείο, «τρο­λιά» ή μια α­πό ε­κεί­νες τις πα­ρα­ποιη­μέ­νες […]

Read more ›
Τι σημαίνει Covfefe;

Τι σημαίνει Covfefe;

Του Θωμά Τσαλαπάτη Ηταν μεσάνυχτα όταν ο πρόεδρος και γαλαξιάρχης, Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να τουιτάρει τη συγκεκριμένη πρόταση: «Despite the constant negative press covfefe». Σε ελεύθερη απόδοση η πρόταση θα μπορούσε να είναι η εξής: «Παρά το αρνητικό covfefe του τύπου». Η λέξη covfefe παραμένει αμετάφραστη για έναν απλούστατο λόγο. Δεν σημαίνει τίποτα. Σε καμία γλώσσα. Ο γαλαξιάρχης αποκοιμήθηκε, αφήνοντας […]

Read more ›
Η υπερηφάνεια θα νικήσει τη βία

Η υπερηφάνεια θα νικήσει τη βία

ATHENS PRIDE – ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ   Στην πλατεία Συντάγματος, το Σάββατο 10 Ιουνίου, στις 7 μ.μ. είναι το ραντεβού για να ξεκινήσει η καθιερωμένη παρέλαση Υπερηφάνειας. Θα έχουν προηγηθεί πλείστες εκδηλώσεις από τις 3-9 Ιουνίου, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ιστότοπο του φεστιβάλ (www.athenspride.eu). Από την αφίσα, ευτυχώς, λείπει το όνομα της Eldorado Gold, που είχε […]

Read more ›

Επίδειξη εξουσίας από διευθυντή σχολείου, που στέλνει μαθητές στο εδώλιο

Σε μια άκρως αντιπαιδαγωγική κίνηση προέβη τον περασμένο Σεπτέμβρη ο διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου, αφού οδήγησε στο εδώλιο τρεις μαθητές ως πρωτεργάτες της κατάληψης του σχολείου τους. Την περασμένη βδομάδα συνεδρίασε το δικαστήριο Ανηλίκων, το οποίο πήρε την πρωτοφανή απόφαση να καταδικάσει τα παιδιά –τα οποία δήλωσαν τη μεταμέλειά τους- σε 80 ώρες κοινωνικής εργασίας. Η κίνηση του διευθυντή, […]

Read more ›
Ιστορικό κτίριο προορίζεται για ξενοδοχείο

Ιστορικό κτίριο προορίζεται για ξενοδοχείο

Τότε… Τώρα… Ο πρίγκιπας Γεώργιος στον εξώστη του Διοικητηρίου Χανίων.   H ιστορία και η μνήμη δεν είναι λέξεις κενές, διπλοκλειδωμένες σε συρτάρια παρωχημένων λογίων ή αντικείμενα κλεισμένα σε προθήκες μουσείων. Αυτή την απλή και κοινά -μάλλον- αποδεκτή σκέψη ήρθε να φωτίσει για τη χανιώτικη κοινωνία η δημοσιοποίηση της πρόθεσης της διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ), που εδρεύει στα Χανιά, […]

Read more ›
Δεν α­νε­χό­μα­στε α­πλά το δια­φο­ρε­τι­κό, το σε­βό­μα­στε

Δεν α­νε­χό­μα­στε α­πλά το δια­φο­ρε­τι­κό, το σε­βό­μα­στε

Της Μα­ρίας Γιαν­να­κά­κη* Μέ­χρι τις 12 Ιου­νίου θα εί­ναι στη δη­μό­σια δια­βού­λευ­ση το νο­μο­σχέ­διο για τη «Νο­μι­κή Ανα­γνώ­ρι­ση της Ταυ­τό­τη­τας Φύ­λου», έ­να πά­γιο αί­τη­μα της ΛΟ­Α­ΤΚΙ κοι­νό­τη­τας. Αφο­ρά στη φυ­λο­με­τά­βα­ση α­τό­μων, των ο­ποίων ο ε­σω­τε­ρι­κός και προ­σω­πι­κός τρό­πος με τον ο­ποίο βιώ­νουν το φύ­λο τους, δεν α­ντι­στοι­χεί στο φύ­λο που κα­τα­χω­ρή­θη­κε κα­τά τη γέν­νη­σή τους με βά­ση τα βιο­λο­γι­κά τους […]

Read more ›
Αυστηρά χωρίς θέμα

Αυστηρά χωρίς θέμα

Του Θω­μά Τσα­λα­πά­τη Η ώ­ρα, μια ώ­ρα Πα­ρα­σκευής και ας πού­με 18:26. Το μέιλ μου α­νοι­χτό, η διεύ­θυν­ση της Επο­χής συ­μπλη­ρω­μέ­νη στο ση­μείο της α­πο­στο­λής και το συ­νημ­μέ­νο να εκ­κρε­μεί. Στη θέ­ση αυ­τή κά­θε Πα­ρα­σκευή μπαί­νει το άρ­θρο αυ­τής ε­δώ της στή­λης, ώ­στε να φτά­σει στα γρα­φεία της ε­φη­με­ρί­δας. Μα το άρ­θρο δεν φεύ­γει. Όχι λό­γω τε­χνι­κού προ­βλή­μα­τος, αλ­λά ε­πει­δή […]

Read more ›
Παραμένουν αλώβητες οι παθογένειες των Τραπεζών

Παραμένουν αλώβητες οι παθογένειες των Τραπεζών

Του Ζώη Πεπέ* Την ώρα που η πιστωτική ασφυξία στραγγαλίζει καθημερινά την ελληνική οικονομία, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και του τραπεζικού συστήματος, διαπιστώνει ότι οι πιθανότατες να επιστρέψει το ΤΧΣ στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις, έστω και μικρό, ποσοστό των 36,6 δισ. ευρώ που δανείστηκε από τους έλληνες φορολογούμενους, συνεχώς λιγοστεύουν. Ταυτόχρονα, προκαλεί τεράστιο προβληματισμό το γεγονός ότι η […]

Read more ›
Οι προοπτικές για την Ευρώπη

Οι προοπτικές για την Ευρώπη

Εκδήλωση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών “ΕΝΑ” Το νεοϊδρυθέν Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών «ΕΝΑ» διοργάνωσε την περασμένη Πέμπτη την πρώτη του ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Ανάμεσα στις γαλλικές και γερμανικές εκλογές: οι προοπτικές για την Ευρώπη». Το «ΕΝΑ», όπως το παρουσίασε εκπρόσωπός του, είναι «μια ανεξάρτητη, ανοιχτή και δημοκρατική πρωτοβουλία νέων κατά βάση επιστημόνων, ένα βήμα ελεύθερου διαλόγου και ένας χώρος δημιουργίας […]

Read more ›