ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Υπερβολική η παρατεταμένη απεργία;

 

Εδώ και τρεις μήνες παρατηρούμε στη χώρα μας μια συνεχιζόμενη απεργία, από τους εξεταστές οδήγησης. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους εξεταστές, συμβαίνει λόγω του νέου νομοσχεδίου, που προβλέπει τροποποιήσεις στον τρόπο της εξέτασης των οδηγών, αλλά και νέους όρους ως προς τους ανθρώπους που έχουν ήδη αποκτήσει άδεια οδήγησης.

Οι αλλαγές

Ειδικότερα, το νέο αυτό νομοσχέδιο επιδιώκει ριζικές αλλαγές στον τομέα της οδήγησης. Αρχικά, δίνει τη δυνατότητα στο νέο οδηγό ηλικίας 17 χρονών να αποκτήσει δίπλωμα, με κάποιες, όμως, προϋποθέσεις. Επίσης, προβλέπει την τοποθέτηση-χρήση ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων (κάμερες και μικρόφωνα) σε κάθε εκπαιδευτικό όχημα, ώστε να καταγράφεται όλη η διαδικασία της εκπαίδευσης. Κατά την εξέταση του μαθητή, θα βρίσκεται ένας εξεταστής μέσα στο αυτοκίνητο, ο οποίος θα προκύπτει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας και, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή. Οι ηλικιωμένοι που έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος της ηλικίας τους, θα πρέπει, με βάση, τους νέους όρους, να υποβληθούν σε εξέταση οδήγησης και να τους χορηγηθεί άδεια οδηγήσεως μόνο και εφόσον περάσουν την εξέταση της οδήγησης για την οποία θα εξεταστούν. Παράλληλα, διαχωρίζει σε τρεις κατηγορίες τις παραβάσεις: στις ελαφρές, στις σοβαρές και ,κυρίως, τις πολύ σοβαρές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η δωροδοκία και η αλλοίωση των αποτελεσμάτων εξέτασης.

Τα αιτήματα των εξεταστών

Οι εξεταστές, από την πλευρά τους, φαίνεται να έχουν αντίθετη άποψη σε πολλά από τα άρθρα του νομοσχεδίου αυτού, που είναι σχετικά με το οικονομικό κομμάτι. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούν ότι δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών, που διενήργησαν εξετάσεις εκτός ωραρίου εργασίας, από 1/5/2018 έως και 28/9/2018.Τη λήξη από την 30η Απριλίου 2018 της πρόβλεψης, από την ισχύουσα νομοθεσία χορήγησης σχετικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους – εξεταστές, για την παροχή του έργου των εξετάσεων εκτός ωραρίου εργασίας. Επίσης, ένα ακόμα αίτημα των εξεταστών είναι η λήξη της προβλεπόμενης παράτασης της προθεσμίας από την 30ηΑπριλίου 2018 και τη μη νομοθέτηση νέας ρύθμισης για ένταξη του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών εκτός του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών. Την κατάργηση της αποζημίωσης των υπαλλήλων, που εκτελούν το λεγόμενο «βοηθητικό έργο» των εξετάσεων και, ακόμη, τη μη τροποποίηση μέχρι τώρα του ν. 4354/2015, με τον οποίο καταργήθηκε η αποζημίωση των υπαλλήλων, που εκτελούν το έργο εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών.

40.000 υποψήφιοι εν αναμονή

Κατά τη γνώμη μου, η στάση των εξεταστών χαρακτηρίζεται ως ακραία και υπερβολική. Δεν είναι σωστό και ηθικά ορθό να εμποδίζουν τους νέους οδηγούς να αποκτήσουν άδεια οδήγησης, καθώς αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη να πάρει δίπλωμα. Επίσης, πολλοί άνθρωποι χρειάζονται το επαγγελματικό τους δίπλωμα, προκειμένου να εργαστούν. Η θέση αυτή, όμως, των εξεταστών τους εμποδίζει να το αποκτήσουν. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη και ασταμάτητη, αυτή, απεργία θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της επίλυσης της κατάστασης, καθώς οι υποψήφιοι οδηγοί έχουν ήδη ξεπεράσει τους 40.000.
Θα πρέπει άμεσα να επέμβουν ο υπουργός, και η κυβέρνηση γενικότερα, με κοινό στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημανθεί πως η χρήση της κάμερας και του μικροφώνου στα εκπαιδευτικά οχήματα θα βοηθάει στην επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ εξεταστών και εξεταζομένων. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, που συνέβη στη Βρετανία, αποτελεί η περίπτωση όπου ένας εξεταζόμενος στην οδήγηση παρέσυρε ένα παιδί, το οποίο «ξέφυγε» από την προσοχή της μητέρας του και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Με την παρουσία της κάμερας έγινε αμέσως αντιληπτό ότι το παιδί διέσχισε απρόσεκτα το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να σταματήσει ο εξεταζόμενος.
Επίσης, με την τοποθέτηση της κάμερας στα οχήματα θα καταπολεμηθεί η διαφθορά, η οποία στις μέρες μας είναι πολύ μεγάλη, δυστυχώς, καθώς θα γίνει γνωστό αν ο εξεταστής «πάρει» φακελάκι». Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς αφορά την ασφάλειά μας…

Μηνάς Ιγνατιάδης,
υποψήφιος οδηγός, φοιτητής