Post Tagged with: "Εποχή"

Σκουπίδια κι απόνερα

Σκουπίδια κι απόνερα

…ΚΑΙ “ΑΝΕΛΚΥΣΗ“ ΤΟΥ “ΝΟΥΡ ΟΥΑΝ” Επικίνδυνη τροπή τείνει να πάρει η πολιτική ζωή στην κρίσιμη καμπή μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Στο κενό που διαμορφώνεται μέχρι την αναζήτηση και διατύπωση της επικαιροποιημένης αντιπολιτευτικής στρατηγικής της ΝΔ, τείνει να εγκατασταθεί μια ευκαιριακή πολιτική μηδενιστικής αντιπολίτευσης χωρίς πολιτική πρόταση, με άμεσο μικροπολιτικό στόχο τη φθορά της κυβέρνησης με κάθε τίμημα. Η […]

Read more ›
Λιγότερα μηνύματα και πιο πολλή δουλειά

Λιγότερα μηνύματα και πιο πολλή δουλειά

Με φανερή ικανοποίηση, αλλά χωρίς πανηγυρικούς τόνους, υποδέχτηκε η κυβέρνηση την απόφαση του Eurogroup στις 15 Ιουνίου. Με μήνυμα που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε «συμφωνία διεξόδου», που δικαιώνει την επιλογή της κυβέρνησης να μην δεχθεί ό,τι της έδιναν πριν τρεις εβδομάδες. Η ικανοποίηση δικαιολογείται, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Οικονομικών ήδη από το βράδυ της Πέμπτης, […]

Read more ›
Στα όρια της αντοχής

Στα όρια της αντοχής

Η εξαιρετική πίεση που δέχθηκε η κυβέρνηση τόσο από την πλευρά των δανειστών, και ιδιαίτερα από το ΔΝΤ και το Βερολίνο, όσο και από την αντιπολίτευση και τις λαϊκές κινητοποιήσεις, μπορεί να μην απείλησε σοβαρά τη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, έφερε πάντως στα όρια της αντοχής τη σχέση της με τα στρώματα που τη στήριξαν εκλογικά και την παρακολουθούν με […]

Read more ›
Μικροπολιτικά παιχνίδια με τους συμβασιούχους

Μικροπολιτικά παιχνίδια με τους συμβασιούχους

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι συμβασιούχοι γίνονται πεδίο άσκησης μικροπολιτικών παιχνιδιών. Δεκαετίες τώρα η μέθοδος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου έχει αξιοποιηθεί από το δικομματισμό, προκειμένου να μοιράζεται σε μεγαλύτερο αριθμό ευνοουμένων, τάχα, ομήρων του πελατειακού συστήματος ένα αβέβαιο μεροκάματο. Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι ο νέος κύκλος εκμετάλλευσης της αβεβαιότητας ξεκίνησε με διαρροή από ανώτατο δικαστήριο, την οποία, […]

Read more ›
Συμφωνία στη σκιά του χρέους

Συμφωνία στη σκιά του χρέους

Η ε­πί­τευ­ξη συμ­φω­νίας, κα­θώς η κω­λυ­σιερ­γία α­πό τους δα­νει­στές ή­ταν μο­χλός εκ­βια­σμού της χώ­ρας και της κυ­βέρ­νη­σης μέ­σω της α­πο­στα­θε­ρο­ποίη­σης της οι­κο­νο­μίας, εί­ναι έ­να θε­τι­κό βή­μα. Ωστό­σο, η συμ­φω­νία, κα­θώς πραγ­μα­το­ποιή­θη­κε υ­πό το βά­ρος της κοι­νής στά­σης ΔΝΤ-Γερ­μα­νίας, έ­χει τη σφρα­γί­δα του ι­σχυ­ρό­τε­ρου. Ο ί­διος ο πρω­θυ­πουρ­γός θα πει ό­τι «κα­νείς δεν θα ι­σχυ­ρι­στεί ό­τι δεν έ­χει δυ­σκο­λίες, ό­τι εί­ναι […]

Read more ›
Πεδία νέων εργατικών αγώνων

Πεδία νέων εργατικών αγώνων

Η χρονική σύμπτωση της φετινής Εργατικής Πρωτομαγιάς με ορισμένα καλά νέα στο πεδίο της ανάκτησης κανονικών εργασιακών σχέσεων δεν προσφέρεται, βέβαια, για πανηγυρισμούς, ωστόσο σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου νέων συνδυασμένων εργατικών αγώνων, σε ένα νέο πεδίο που τείνει να διαμορφωθεί. Η νομοθετική εξασφάλιση από τον Σεπτέμβριο του 2018 της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων, […]

Read more ›
Στο τραπέζι πλεονάσματα και μεσοπρόθεσμα μέτρα

Στο τραπέζι πλεονάσματα και μεσοπρόθεσμα μέτρα

Με έ­να α­πρό­βλε­πτο πλεό­να­σμα για το 2016 (3,9%) στις απο­σκευές της, η ελ­λη­νι­κή α­ντι­προ­σω­πία στην ε­α­ρι­νή σύ­νο­δο του ΔΝΤ στην Ουά­σι­γκτον προσ­δο­κά μια ευ­νοϊκή α­ντι­με­τώ­πι­ση στα κρί­σι­μα γι’ αυ­τήν ζη­τή­μα­τα του ύ­ψους των πρω­το­γε­νών πλε­ο­να­σμά­των με­τά τη λή­ξη του προ­γράμ­μα­τος, της διάρ­κειάς τους, κα­θώς και των με­σο­πρό­θε­σμων μέ­τρων για την ε­λά­φρυν­ση του χρέ­ους. Η πα­ρα­δο­χή του κ. Τόμ­σεν, σε συ­νέ­ντευ­ξη […]

Read more ›
Στενόχωρη συμφωνία

Στενόχωρη συμφωνία

Ο λευκός καπνός που βγήκε από τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στη Μάλτα, ανακούφισε την κυβέρνηση στην Αθήνα, δεν άφησε, όμως, ανέφελο τον ουρανό της. Η τακτική της κωλυσιεργίας με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή άσκηση πίεσης στην Ελλάδα φαίνεται να υποχωρεί τώρα, με την κατ’ αρχήν συμφωνία «για τους βασικούς πυλώνες», όπως χαρακτηριστικά είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η εκτίμηση ότι, αφενός, […]

Read more ›
Σενάρια περικύκλωσης

Σενάρια περικύκλωσης

Τη στιγμή που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αλλά και τις εκτιμήσεις έγκυρων παρατηρητών, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν ένα βήμα από την ολοκλήρωσή τους, το σκηνικό με μεθοδικές κινήσεις επιχειρείται να ανατραπεί. Το ΔΝΤ επαναφέρει τη σκληρή ατζέντα του για τα εργασιακά  ξανά στο τραπέζι. Ο κεντρικός τραπεζίτης Γ. Στουρνάρας, που επί μία εβδομάδα καθημερινά εκφωνεί κι από μία πολιτική ομιλία […]

Read more ›
Καταδίκη για τις ματωμένες φράουλες της Μανωλάδας

Καταδίκη για τις ματωμένες φράουλες της Μανωλάδας

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα για τις ματωμένες φράουλες της Μανωλάδας, προσφέροντας δικαίωση επιτέλους στους 42 προσφεύγοντες, κάτι που δεν είχε επιτευχθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ούτε από το Δικαστήριο της Πάτρας, ούτε από τον Άρειο Πάγο. Θυμίζουμε πως οι 42 μετανάστες είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης από τσιφλικάδες της περιοχής, που τους υποχρέωναν να δουλεύουν […]

Read more ›