Post Tagged with: "Εποχή"

Στο τραπέζι πλεονάσματα και μεσοπρόθεσμα μέτρα

Στο τραπέζι πλεονάσματα και μεσοπρόθεσμα μέτρα

Με έ­να α­πρό­βλε­πτο πλεό­να­σμα για το 2016 (3,9%) στις απο­σκευές της, η ελ­λη­νι­κή α­ντι­προ­σω­πία στην ε­α­ρι­νή σύ­νο­δο του ΔΝΤ στην Ουά­σι­γκτον προσ­δο­κά μια ευ­νοϊκή α­ντι­με­τώ­πι­ση στα κρί­σι­μα γι’ αυ­τήν ζη­τή­μα­τα του ύ­ψους των πρω­το­γε­νών πλε­ο­να­σμά­των με­τά τη λή­ξη του προ­γράμ­μα­τος, της διάρ­κειάς τους, κα­θώς και των με­σο­πρό­θε­σμων μέ­τρων για την ε­λά­φρυν­ση του χρέ­ους. Η πα­ρα­δο­χή του κ. Τόμ­σεν, σε συ­νέ­ντευ­ξη […]

Read more ›
Στενόχωρη συμφωνία

Στενόχωρη συμφωνία

Ο λευκός καπνός που βγήκε από τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στη Μάλτα, ανακούφισε την κυβέρνηση στην Αθήνα, δεν άφησε, όμως, ανέφελο τον ουρανό της. Η τακτική της κωλυσιεργίας με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή άσκηση πίεσης στην Ελλάδα φαίνεται να υποχωρεί τώρα, με την κατ’ αρχήν συμφωνία «για τους βασικούς πυλώνες», όπως χαρακτηριστικά είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η εκτίμηση ότι, αφενός, […]

Read more ›
Σενάρια περικύκλωσης

Σενάρια περικύκλωσης

Τη στιγμή που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αλλά και τις εκτιμήσεις έγκυρων παρατηρητών, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν ένα βήμα από την ολοκλήρωσή τους, το σκηνικό με μεθοδικές κινήσεις επιχειρείται να ανατραπεί. Το ΔΝΤ επαναφέρει τη σκληρή ατζέντα του για τα εργασιακά  ξανά στο τραπέζι. Ο κεντρικός τραπεζίτης Γ. Στουρνάρας, που επί μία εβδομάδα καθημερινά εκφωνεί κι από μία πολιτική ομιλία […]

Read more ›
Καταδίκη για τις ματωμένες φράουλες της Μανωλάδας

Καταδίκη για τις ματωμένες φράουλες της Μανωλάδας

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα για τις ματωμένες φράουλες της Μανωλάδας, προσφέροντας δικαίωση επιτέλους στους 42 προσφεύγοντες, κάτι που δεν είχε επιτευχθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ούτε από το Δικαστήριο της Πάτρας, ούτε από τον Άρειο Πάγο. Θυμίζουμε πως οι 42 μετανάστες είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης από τσιφλικάδες της περιοχής, που τους υποχρέωναν να δουλεύουν […]

Read more ›
Εκδήλωση Εποχής: «Το διακύβευμα των γαλλικών εκλογών και το μέλλον της Ευρώπης»

Εκδήλωση Εποχής: «Το διακύβευμα των γαλλικών εκλογών και το μέλλον της Ευρώπης»

Συζήτηση με την Άνν Σαμπουρίν, υπεύθυνη ευρωπαϊκών υποθέσεων του ΚΚ Γαλλίας, και τον Γιώργο Καπόπουλο, αναλυτή διεθνούς πολιτικής, διοργανώνουν η «Εποχή» και η «Αυγή» την Τετάρτη, 5 Απριλίου, στις 7 μμ, στον χώρο εκδηλώσεων της «Εποχής», Βλαχάβα 11 και Αθηνάς. Συντονίζει η Κάκη Μπαλή. Σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί.

Read more ›
Γιατί γιορτάζεις, Ευρώπη;

Γιατί γιορτάζεις, Ευρώπη;

Η συμπλήρωση εξήντα χρόνων από την ιδρυτική πράξη ενοποίησης της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Έξι δεκαετίες γεμάτες  ιστορικά γεγονότα, καθοριστικά για την πορεία της ηπείρου, δίνουν υλικό για μια αναδρομή και έναν  αναστοχασμό. Η ευρωπαϊκή συγκυρία, ωστόσο, δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς επί τη επετείω. Μια μάλλον γερασμένη, παρά ώριμη Ευρώπη δεν μπορεί να γιορτάσει τα εξήντα της, […]

Read more ›
Οι ασθένειες της υγείας στο τραπέζι της εξεταστικής

Οι ασθένειες της υγείας στο τραπέζι της εξεταστικής

Με αφορμή μια επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Ενωσης Κεντρώων, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε κατά τη σχετική  συζήτηση στη Βουλή τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα σκάνδαλα στον τομέα της υγείας. Η αντίδραση της ΝΔ ήταν η αναμενόμενη: ερμήνευσε την πρωτοβουλία ως κίνηση αντιπερισπασμού. Ωστόσο, από το πλήθος των στοιχείων που παρουσιάστηκαν κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης για την οκταετία […]

Read more ›
Πολλές ταχύτητες σ’ ένα μονόδρομο

Πολλές ταχύτητες σ’ ένα μονόδρομο

Στη σκιά του πο­λύ πρό­σφα­του Brexit, της ε­νί­σχυ­σης των ευ­ρω­σκε­πτι­κι­στών και της ό­ψι­μης νο­σταλ­γίας για το έ­θνος-κρά­τος, το Ευ­ρω­παι­κό Συμ­βού­λιο ε­πι­χεί­ρη­σε να α­νοί­ξει τη συ­ζή­τη­ση για τις προο­πτι­κές της ΕΕ, χω­ρίς να δια­θέ­τει έ­να συ­γκε­κρι­μέ­νο σχέ­διο για την α­ντι­με­τώ­πι­ση της σο­βού­σας κρί­σης στο ε­σω­τε­ρι­κό μιας Ευ­ρώ­πης, που πο­λύ α­πέ­χει α­πό το να αι­σθά­νε­ται ε­νω­μέ­νη. Εί­χε προ­η­γη­θεί πριν α­πό λί­γες μέ­ρες […]

Read more ›
Ηρεμία στην επιφάνεια

Ηρεμία στην επιφάνεια

Σε μια ασυνήθιστη για τα μέχρι σήμερα δεδομένα ατμόσφαιρα άρχισαν και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία στην τελευταία συνεδρίαση της Ευρωομάδας. Η ελάχιστη έως μηδενική πληροφόρηση για τα σημεία σύγκλισης, απόκλισης ή πλήρους διαφωνίας, καθώς και για τις αμφίπλευρες κινήσεις μείωσης των αποστάσεων ή, αντίθετα, έντασης των διαφορών χαρακτηρίζει και διακρίνει από τις προηγούμενες […]

Read more ›
Συμφωνία σε τόνο ελάσσονα

Συμφωνία σε τόνο ελάσσονα

Το βασικό συμπέρασμα από την τελευταία συνεδρίαση της Ευρωομάδας ήταν ότι όλοι συμφώνησαν πως πρέπει έγκαιρα να συμφωνήσουν. Σε μια συγκυρία όχι μόνο εκλογική ή οικονομική, αλλά και διεθνή, γεμάτη αβεβαιότητες, η διατήρηση της εκκρεμότητας στο ελληνικό πρόγραμμα έπαιρνε για πολλούς το χαρακτήρα μιας αχρείαστης απειλής. Ωστόσο, παρά την πίεση που αισθάνεται ο καθένας για λογαριασμό του, είναι αναμενόμενο το […]

Read more ›