Post Tagged with: "Εποχή"

Στα όρια της αντοχής

Στα όρια της αντοχής

Η εξαιρετική πίεση που δέχθηκε η κυβέρνηση τόσο από την πλευρά των δανειστών, και ιδιαίτερα από το ΔΝΤ και το Βερολίνο, όσο και από την αντιπολίτευση και τις λαϊκές κινητοποιήσεις, μπορεί να μην απείλησε σοβαρά τη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, έφερε πάντως στα όρια της αντοχής τη σχέση της με τα στρώματα που τη στήριξαν εκλογικά και την παρακολουθούν με […]

Read more ›
Μικροπολιτικά παιχνίδια με τους συμβασιούχους

Μικροπολιτικά παιχνίδια με τους συμβασιούχους

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι συμβασιούχοι γίνονται πεδίο άσκησης μικροπολιτικών παιχνιδιών. Δεκαετίες τώρα η μέθοδος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου έχει αξιοποιηθεί από το δικομματισμό, προκειμένου να μοιράζεται σε μεγαλύτερο αριθμό ευνοουμένων, τάχα, ομήρων του πελατειακού συστήματος ένα αβέβαιο μεροκάματο. Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι ο νέος κύκλος εκμετάλλευσης της αβεβαιότητας ξεκίνησε με διαρροή από ανώτατο δικαστήριο, την οποία, […]

Read more ›
Συμφωνία στη σκιά του χρέους

Συμφωνία στη σκιά του χρέους

Η ε­πί­τευ­ξη συμ­φω­νίας, κα­θώς η κω­λυ­σιερ­γία α­πό τους δα­νει­στές ή­ταν μο­χλός εκ­βια­σμού της χώ­ρας και της κυ­βέρ­νη­σης μέ­σω της α­πο­στα­θε­ρο­ποίη­σης της οι­κο­νο­μίας, εί­ναι έ­να θε­τι­κό βή­μα. Ωστό­σο, η συμ­φω­νία, κα­θώς πραγ­μα­το­ποιή­θη­κε υ­πό το βά­ρος της κοι­νής στά­σης ΔΝΤ-Γερ­μα­νίας, έ­χει τη σφρα­γί­δα του ι­σχυ­ρό­τε­ρου. Ο ί­διος ο πρω­θυ­πουρ­γός θα πει ό­τι «κα­νείς δεν θα ι­σχυ­ρι­στεί ό­τι δεν έ­χει δυ­σκο­λίες, ό­τι εί­ναι […]

Read more ›
Πεδία νέων εργατικών αγώνων

Πεδία νέων εργατικών αγώνων

Η χρονική σύμπτωση της φετινής Εργατικής Πρωτομαγιάς με ορισμένα καλά νέα στο πεδίο της ανάκτησης κανονικών εργασιακών σχέσεων δεν προσφέρεται, βέβαια, για πανηγυρισμούς, ωστόσο σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου νέων συνδυασμένων εργατικών αγώνων, σε ένα νέο πεδίο που τείνει να διαμορφωθεί. Η νομοθετική εξασφάλιση από τον Σεπτέμβριο του 2018 της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων, […]

Read more ›
Στο τραπέζι πλεονάσματα και μεσοπρόθεσμα μέτρα

Στο τραπέζι πλεονάσματα και μεσοπρόθεσμα μέτρα

Με έ­να α­πρό­βλε­πτο πλεό­να­σμα για το 2016 (3,9%) στις απο­σκευές της, η ελ­λη­νι­κή α­ντι­προ­σω­πία στην ε­α­ρι­νή σύ­νο­δο του ΔΝΤ στην Ουά­σι­γκτον προσ­δο­κά μια ευ­νοϊκή α­ντι­με­τώ­πι­ση στα κρί­σι­μα γι’ αυ­τήν ζη­τή­μα­τα του ύ­ψους των πρω­το­γε­νών πλε­ο­να­σμά­των με­τά τη λή­ξη του προ­γράμ­μα­τος, της διάρ­κειάς τους, κα­θώς και των με­σο­πρό­θε­σμων μέ­τρων για την ε­λά­φρυν­ση του χρέ­ους. Η πα­ρα­δο­χή του κ. Τόμ­σεν, σε συ­νέ­ντευ­ξη […]

Read more ›
Στενόχωρη συμφωνία

Στενόχωρη συμφωνία

Ο λευκός καπνός που βγήκε από τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στη Μάλτα, ανακούφισε την κυβέρνηση στην Αθήνα, δεν άφησε, όμως, ανέφελο τον ουρανό της. Η τακτική της κωλυσιεργίας με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή άσκηση πίεσης στην Ελλάδα φαίνεται να υποχωρεί τώρα, με την κατ’ αρχήν συμφωνία «για τους βασικούς πυλώνες», όπως χαρακτηριστικά είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η εκτίμηση ότι, αφενός, […]

Read more ›
Σενάρια περικύκλωσης

Σενάρια περικύκλωσης

Τη στιγμή που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αλλά και τις εκτιμήσεις έγκυρων παρατηρητών, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν ένα βήμα από την ολοκλήρωσή τους, το σκηνικό με μεθοδικές κινήσεις επιχειρείται να ανατραπεί. Το ΔΝΤ επαναφέρει τη σκληρή ατζέντα του για τα εργασιακά  ξανά στο τραπέζι. Ο κεντρικός τραπεζίτης Γ. Στουρνάρας, που επί μία εβδομάδα καθημερινά εκφωνεί κι από μία πολιτική ομιλία […]

Read more ›
Καταδίκη για τις ματωμένες φράουλες της Μανωλάδας

Καταδίκη για τις ματωμένες φράουλες της Μανωλάδας

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα για τις ματωμένες φράουλες της Μανωλάδας, προσφέροντας δικαίωση επιτέλους στους 42 προσφεύγοντες, κάτι που δεν είχε επιτευχθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ούτε από το Δικαστήριο της Πάτρας, ούτε από τον Άρειο Πάγο. Θυμίζουμε πως οι 42 μετανάστες είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης από τσιφλικάδες της περιοχής, που τους υποχρέωναν να δουλεύουν […]

Read more ›
Εκδήλωση Εποχής: «Το διακύβευμα των γαλλικών εκλογών και το μέλλον της Ευρώπης»

Εκδήλωση Εποχής: «Το διακύβευμα των γαλλικών εκλογών και το μέλλον της Ευρώπης»

Συζήτηση με την Άνν Σαμπουρίν, υπεύθυνη ευρωπαϊκών υποθέσεων του ΚΚ Γαλλίας, και τον Γιώργο Καπόπουλο, αναλυτή διεθνούς πολιτικής, διοργανώνουν η «Εποχή» και η «Αυγή» την Τετάρτη, 5 Απριλίου, στις 7 μμ, στον χώρο εκδηλώσεων της «Εποχής», Βλαχάβα 11 και Αθηνάς. Συντονίζει η Κάκη Μπαλή. Σας περιμένουμε όλες και όλους εκεί.

Read more ›
Γιατί γιορτάζεις, Ευρώπη;

Γιατί γιορτάζεις, Ευρώπη;

Η συμπλήρωση εξήντα χρόνων από την ιδρυτική πράξη ενοποίησης της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Έξι δεκαετίες γεμάτες  ιστορικά γεγονότα, καθοριστικά για την πορεία της ηπείρου, δίνουν υλικό για μια αναδρομή και έναν  αναστοχασμό. Η ευρωπαϊκή συγκυρία, ωστόσο, δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς επί τη επετείω. Μια μάλλον γερασμένη, παρά ώριμη Ευρώπη δεν μπορεί να γιορτάσει τα εξήντα της, […]

Read more ›