Τι είναι και ποιους εξυπηρετεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΦΚΑ

Τι είναι και ποιους εξυπηρετεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση

 zounis

Με αφορμή την εμπλοκή που υπήρξε στην τοποθέτηση του κ. Στάθη Μαρίνου ως διοικητή του ΕΦΚΑ, θα ασχοληθούμε, σε γενικές γραμμές, με το τι είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης [ΗΔΙΚΑ], τι είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Αξιοποίηση των Τεχνολογικών Πληροφοριών και Επικοινωνιών [ΤΠΕ), ποιοι οι στόχοι, πού βρισκόμαστε σήμερα, ποια συμφέροντα υπάρχουν πίσω από όλα αυτά, ποιο το πραγματικό πρόβλημα με τον κ. Μαρίνο.

 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει εκσυγχρονισμός του κράτους και της δημόσιας διοίκησης αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε η διοίκηση να γίνει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, ικανοποιώντας τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Η σημερινή κυβέρνηση έχει σχεδιάσει τη στρατηγική της για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2014-2020 πάνω στους εξής πυλώνες διοικητικής μεταρρύθμισης:

* Δημιουργία μιας συμπαγούς και καλά συντονισμένης δημόσιας διοίκησης

* Σχεδιασμός ενός δημόσιου τομέα που εστιάζει στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων και παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες με απλουστευμένες διαδικασίες

* Ανθρώπινο δυναμικό με αποστολή και όραμα στην παροχή υπηρεσιών στον πολίτη

* Ανώτερα διοικητικά στελέχη υψηλών επιδόσεων και αφοσίωσης

* Ανάπτυξη κουλτούρας αποτελεσμάτων που θα αντικαταστήσει την τρέχουσα διεκπεραιωτική προσέγγιση

* Σχεδιασμό ευέλικτων διαδικασιών και ικανοτήτων για την προώθηση και υποστήριξη μελλοντικών μεταρρυθμίσεων που θα διαφυλάξουν την ανάγκη της κοινωνίας να απολαμβάνει μακροπρόθεσμα οφέλη.

Η χώρα μας παρουσιάζει υστέρηση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η επίδοσή της σε ποσοστό παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2010, ήταν στην τελευταία θέση. Σήμερα έχουν γίνει βήματα, όμως παραμένουν οι αγκυλώσεις μιας δυσκίνητης κρατικής μηχανής που δημιουργεί χρόνιες παθογένειες και υστερήσεις.

Η ΗΔΙΚΑ έχει ως αποστολή να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες θα υποστηρίζουν την ορθή, πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης και παροχής υγείας και την εξυπηρέτηση των πολιτών με την παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πληροφοριών. Μεταξύ των στόχων της, είναι η πρόοδος και ενδυνάμωση της εταιρείας με τον εμπλουτισμό των δυνατοτήτων της και την εξέλιξη μιας νέας εταιρικής φυσιογνωμίας που θα την χαρακτηρίζει ως νησίδα πληροφόρησης, εκπαίδευσης και γνώσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός, η τυποποίηση και επικαιροποίηση των εφαρμογών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλων φορέων του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει εφαρμογές που εξυπηρετούν τους πολίτες και επιχειρήσεις όπως ΑΜΚΑ, κοινωνικό μέρισμα, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ενιαίο σύστημα ελέγχου και πληρωμών συντάξεων, φορολογικές βεβαιώσεις, ρυθμίσεις οφειλών, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, φαρμακευτική κάλυψη ανασφάλιστων και πολλές άλλες. Οι εφαρμογές αυτές έγιναν κυρίως από ιδιώτες. Κάποιες όμως σχεδιάστηκαν από το μηδέν και αναπτύχθηκαν υπό την καθοδήγηση του κ. Μαρίνου, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, βασισμένες σε τελευταίες τεχνολογίες ανάπτυξης έργων πληροφορικής. Μάλιστα, οι υπηρεσίες αυτές προσφέρθηκαν χωρίς καμία άλλη αμοιβή, πέραν των απολαβών του για τη θέση του συμβούλου στη διοίκηση. Αυτό το τελευταίο προφανώς στέρησε από τους «εργολάβους» εφαρμογών πληροφορικής πόρους. Η συνέχιση τέτοιων πρωτοβουλιών, όπου το ίδιο το Δημόσιο δίνει λύσεις και αναπτύσσει εφαρμογές με μεγάλη επιτυχία, όπως για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το κοινωνικό μέρισμα, το Kοινωνικό Oικιακό Tιμολόγιο κ.λπ. τούς δημιουργούσε πρόβλημα και δεν έπρεπε να συνεχιστεί.

Η πρόταση για τοποθέτηση στη διοίκηση του ΕΦΚΑ του κ. Μαρίνου, στόχευε κυρίως στην οργάνωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του φορέα, η οποία αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ για την ενοποίηση των ταμείων. Ο τρόπος με τον οποίο οδηγήθηκε στην παραίτηση ένας άνθρωπος που είχε τις γνώσεις και τη διάθεση να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να προβληματίσει τους υπεύθυνους. Υπάρχουν στη χώρα άξιοι επιστήμονες που πρέπει να αξιοποιηθούν και κυρίως υπάρχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα που διαθέτουν, ειδικά στον προκείμενο τομέα, τεχνογνωσία που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί και να βοηθήσει τα μέγιστα στην προσπάθεια που βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Καλή ανάσταση.

 

Πέτρος Ζούνης